som / missió, visió i valors


El gòTIC és el servei de formació i divulgació tecnològica de l’Ajuntament de Tàrrega.

Des del 2001, afronta el desafiament de reduir les desigualtats i les bretxes sociodigitals entre la ciutadania del municipi, de la comarca, i arreu de la Plana de Lleida.

Per això, impulsa la transformació i l’empoderament digitals, a través d’experiències d’aprenentatge i d’experimentació tecnològica i digital, de forma gratuïta i oberta a tothom.

Amb vocació de fer i proposar camins per atansar-se i transitar per les TRIC, com una oportunitat de superar les bretxes sociodigitals i millorar la qualitat de vida de les persones.

Amb activitats que promouen l’ús inclusiu, crític, segur, responsable, saludable, positiu i creatiu dels dispositius, entorns, eines i plataformes digitals.

Així mateix, es vincula i ofereix suport a la comunitat educativa i comunitària, oferint acompanyament i formació específica a les seves necessitats.

El gòTIC Ajuntament de Tàrrega forma part de la Xarxa Òmnia i de la Xarxa Punt TIC de Catalunya.

go anar, fer camí, dirigir-se a,…
TIC tecnologies de la informació i la comunicació.

gòTIC és un espai obert que convida a apoderar-se per gaudir de les oportunitats i els beneficis de la societat del coneixement, de manera individual i col·lectiva, a través de tallers, càpsules i itineraris d’alfabetització i experimentació digital.

Tot això, sense oblidar que el més important de les noves tecnologies són les persones.

En aquest sentit, és
interessant considerar que som davant un canvi de paradigma social en el qual la rellevància de les
TIC i l’impacte que tenen en la vida de les persones i la dimensió de totes les desigualtats socials
instiguen en certa manera a transformar la missió del programa Òmnia. Tot i que partim d’un
programa amb un enfocament singular i de valor, caracteritzat per la metodologia de l’acció
comunitària, la universalitat i la participació com a model de governança, és cabdal comprendre
que la missió d’aquest Pla respon al fet que, davant el sorgiment de la inclusió digital, entesa com
a part indissociable de la inclusió social, el programa Òmnia concep les TIC no només com un mitjà
o eina essencial per a la inclusió social, sinó com un element diferenciador per abordar les
desigualtats socials i les bretxes digitals . És a dir, cal observar la transició que hi ha entre la definició
de les TIC com a eina que s’oferia a l’origen del programa i el fet que en aquesta planificació
estratègica la missió del programa Òmnia s’entén a partir de la idea que quan parlem de TIC ja no
fem referència només a una eina, sinó a un eix de desigualtat profundament imbricat amb la resta
de les desigualtats socials des d’una perspectiva d’interseccionalitat.
Actualment, la singularitat del programa continua residint en l’acció comunitària, però ara les TIC ja
no es consideren un recurs accessori, sinó imprescindible, no només perquè tenen un gran impacte
en el dia a dia i en el conjunt d’àmbits que afecten el desenvolupament de les persones en la societat
del coneixement, sinó perquè hi ha nombrosos exponen ts que manifesten que bona part de les
necessitats socials fan referència a mancances detectades en l’àmbit digital.
En aquest sentit, la proposta de valor d’Òmnia, a diferència d’altres tipus de projectes, és abordar
aquesta realitat des d’una òptica comunitària, de manera que no se centri només a oferir accés a
l’àmbit digital, sinó que acompanyi i capaciti les persones en l’ús de les noves tecnologies a partir
de l’acció comunitària

Obrir xat
1
💬 Necessites ajuda?
Scan the code
Hola!👋
En què puc ajudar-te?